OFFENTLIG KUNST I HEDMARK

Med kunstprosjekter i offentlige rom, eller kunstnerisk utsmykking, forstår man offentlig eid kunst ervervet gjennom ordninger. Mange steder er kunstprosjektene den eneste profesjonelle kunsten som er tilgjengelig for innbyggerne. 21 av 22 kommuner i Hedmark har vedtatt retningslinjer for kunst i offentlige rom.

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter har bred erfaring i arbeid med og rådgivning til kunstprosjekter. Vi arrangerer også kurs og seminarer for kunstkonsulenter, kommuner og andre som har behov for faglig oppdatering og påfyll.

Kunstprosjektene i Hedmark dokumenteres i et arkiv er organisert etter årstall for ferdigstilling av det enkelte kunstprosjektet. Det går tilbake til 1980 men er ikke komplett pr. i dag; dokumentasjon legges til fortløpende. For de fleste prosjekter finnes bl. a. opplysninger om byggherre, kunstnere og kunstkonsulent. Du kan søke direkte i arkivet via søkefeltet.