Fristen for levering til prekvalifisering er 15. juni 2017

Hamar kommune søker kunstner for kunstprosjekt på Greveløkka skole
I forbindelse med utvidelsen av Greveløkka barneskole inviterer Hamar kommune kunstnere til åpen prekvalifisering for kunstprosjekt.

Se kunstplanen her 

Mer om kunstprosjektet:
Kunstprosjektet skal være et permanent verk innenfor skolens nye hovedinngang.
Kunstutvalget er åpent for et bredt spekter av teknikker, materialer og uttrykk.
Kunstner vil velges for direkteoppdrag av kunstutvalget med utgangspunkt i prekvalifiseringen.
Kunstner vil ha et totalbudsjett på kroner 280 000,-.
Kunstprosjektet skal ferdigstilles mars 2018.
Kunstnere bes melde sin interesse og vise arbeidsprøver. NB! Det bes ikke om skisser eller forslag til det spesifikke prosjektet.

Innsendt materiale skal begrenses til én pdf-fil med CV, en kort begrunnelse for interesse og bilder av relevante arbeider på inntil 10 A4-sider og 10 Mb. Kun materiale sendt per e-post vil bli vurdert. Send til postmottak@hamar.kommune.no  Merk e-posten med emne: Kunst Greveløkka.

Fristen for levering til prekvalifisering er 15. juni 2017
Eventuelle spørsmål kan rettes til kunstfaglig prosjektleder: post@olasendstad.no