Etter konkurranse med fire inviterte kunstnere/kunstgrupper vant Lars Skjelbreia og Alexander Stav med to forslag. De er inspirert av Kåre Tveter og de to kunstprosjektene har tittel etter hans yndlingsdikt «Landet som ikke er».

Les mer om prosjektforslag og juryens begrunnelse her