Vi gratulerer Knut Wold med kunstoppdrag på Greveløkka barneskole! En prekvalifisering for oppdraget ble utlyst nasjonalt. 53 kunstnere meldte sin interesse.