Innlandet fylkeskommune gir et kunstverk i gave til Våler kommune i anledning 1000 års jubileet Våler.

Jubileet er en omfattende markering av kong Olav Haraldssons (senere Olav den hellige) besøk i Våler i 1022.

Jubileet omfatter en rekke arrangement for å minnes, belyse og vise virkningshistorien av Olavs besøk og olavsarven i Våler, samt Vålersamfunnets utvikling gjennom 1000 år.

I den forbindelse realiseres også et offentlig kunstverk der Olavspila landet i 1022.

Under kong Olav Haraldssons kristningsferd i 1022, dro han fra Romeriket «østover til Solør og kristnet den bygd», skriver Snorre Sturlasson. Nord i Solør slo kongen seg ned øst for Glomma, på gården som senere skulle få navnet Våler. Etter kristningen, ble Olav enig med befolkningen om at det skulle bygges en kirke. Da det oppstod tvist om hvor denne skulle ligge, så spente Olav buen sin og erklærte at der pila falt ned, skulle den nye kirken bygges. Pila til kongen hadde truffet bakken i et vål, en haug med kvister, og det ga bygda dens navn. Slik ble kirkestedet for Mariakirken nær Glomma bestemt og i nesten 800 år forble dette Vålers kirketomt. Men etter at den ble truet av flom mot slutten av 1700-tallet, ble det i 1806 bestemt at det skulle bygges ny kirke, høyere og lengre bort fra elva. Hendelsen i 1022 er opphavet til både Våler kirkehistorie og bygdas allmenne historie. I dag er Olavspila hovedelementet i Vålers kommunevåpen og fremhever derved bygdas sterke olavstradisjon.

Kunstneren Päivi Laakso er valgt etter en grundig prosess med åpen utlysning og deretter lukket konkurranse.

Kunstutvalget beskriver hennes forslag som nært knyttet til Vålers historie og historien rundt Olavspila; stort, flott og rørende, tydelig, men også åpent for tolkning. Verket leder oss nærmest i en loop fra da til nå, fra fortid til nåtid, fra vikingetid til kristendom, fra lavt til høyt, som pilens gang gjennom luften. Verket føyer seg fint inn i naturen rundt og skaper et spennende møtested for små og store. Kunstverket skal stå ferdig i 2024.

Kunstneren selv er sterkt engasjert i prosjektet og sier selv:

«Jeg er overveldet og veldig glad for å få æren og tilliten til å lage minnesmerke for 1000 års

jubileum over Den Hellige Olav, kongen og vikingen vår i Våler!

Prosjektet har betydd mye for meg på personlig plan.

Jeg ønsket å ta på alvor det åndelige aspektet i hendelsen i Våler, men også at tida da Den

Hellige Olav levde, at det var viking epoken i vår historie.

Jeg var opptatt av pilens reise i luften, også som symbol på den guddommelige kraften, som for

meg er selve livskraften og kjærligheten, og dets virkning da, nå, og inn i fremtiden.

Jeg håper kunstverket vil minne oss på hendelsene i Våler, og vekke begeistring for hos unge

og voksne.»

Päivi Laakso er en finsk-norsk billedkunstner og forfatter; født i Finland og bosatt i Norge siden 1980-årene.

Som billedkunstner har hun utdannelse fra Statens håndverks- og kunstindustriskole og fra skulpturlinja ved Statens kunstakademi i Oslo 1996–2000. Hun uttrykker seg gjennom flere kunstformer, blant annet oljemaleri og installasjoner. Formspråket er figurativt, preget av en fabulerende fantasi.

Päivi Laakso ble i 2003 tildelt Jakob Weidemanns minnestipend.