Nyheter og utlysninger

Kunst der folk ferdes

Kunst der folk ferdes

Håndboka Kunst der folk ferdes er et verktøy for offentlige og private aktører som skal gjennomføre kunstprosjekter i offentlige bygg