Kongsvinger kommune bygger ny ungdomsskole i Kongsvinger. En spennende kunstplan er utarbeidet med kunstprosjekter både i inne -og uterom. For utsmykking av gulv i Storstua ble det invitert til lukket konkurranse. Trine Mauritz og Inge Pedersen gikk av med seieren med prosjektet Alt begynner her

Vi gratulerer!

Fra prosjektbeskrivelsen: «Skolens elever har gitt ord til begrepet stedsidentitet hvor lyset, Glomma, tåka, festningen, Finnskogen, fauna/dyreliv og tømmerfløting, vann, elv, skogsvann og friluftsliv er viktige identitetsskapere.

Som kunstnere leser vi elevenes definisjon på stedsidentitet som en ren kjærlighetserklæring til NATUREN.

Vårt forslag til kunst i gulvet i storstuen ved Kongsvinger ungdomsskole vil prøve å svare på denne kjærlighetserklæringen, hvor vi har som mål å forene natur og kultur, forankret i det lokale, men med et blikk på det globale».