Kunstfaglige prosjektledere (tidligere kunstkonsulenter) har tradisjonelt hatt bakgrunn som billedkunstnere og kunsthåndverkere. Nå er det også åpnet opp for andre med relevant utdanning som kunsthistorikere, arkitekter, designere og kuratorer. En prosjektleder skal være godt orientert innen alle kunstneriske uttrykk, og inneha gode samarbeidsevner. Prosjektleders honorar beregnes til 10 – 15% av kunstbudsjettet.

Prosjektledertoppdrag lyses vanligvis ut gjennom Oppdragsportalen til det nasjonale fagorganet KORO og når alle som er tilknyttet nettverket for prosjektledere/kuratorer. Nettverket er nasjonalt og består av fagpersoner som har kompetanse innen kunst i offentlige rom. Fagutvalg for offentlig kunst i Hedmark kan også bistå med forslag til prosjektleder eller prosjektleder kan oppnevne direkte av oppdragsgiver.

Kontakt kunstfaglig medarbeider Christel Sverre på e-post.

Kunstfaglig prosjektleders oppgaver:

ha et særlig ansvar for den kunstfaglige kompetansen i prosjektet og for at det realiseres kunstprosjekter med høy kunstnerisk kvalitet

lede arbeidet med utforming av kunstplan. Kunstplanen definerer målsettingen med og plasseringen av kunstprosjektet basert på en analyse av byggets/stedets egenart og dets brukergrupper. Kunstplanen skal også sikre at kunstprosjektet gjennomføres etter gitte forutsetninger og føringer i budsjett og i koordinering med byggeprosjektet

ha et særskilt ansvar for å følge opp kunstners arbeid fram til ferdigstilling, levering og godkjenning

ha koordinerende ansvar for at praktiske og tekniske oppgaver i kunstprosjektet defineres og løses

fungere som mellomledd mellom kunstner og oppdragsgiver. Ved eventuelle konflikter skal kunstfaglig prosjektleder ivareta begge parters interesser

sørge for dokumentasjon og formidling av kunstprosjektet, innkalle til overtakelsesforretning og utforme avtale om vedlikehold av kunstprosjektet

 

Bildetekst:
Jan Christensen og Marius Dahl
Kunstprosjekt i Ydalir barnehage, Elverum kommune, 2019
Foto: Marius Dahl