Søknadsfrist 22. april

Stange kommune søker kunstkonsulent til kunstprosjekt for en kommende utvidelse av Stange barneskole.

Utvidelsen vil bestå av et tilbygg på ca 2500m2 som er knyttet sammen med eksisterende skole via en klimatisert gangbro. Skolen utvides dermed fra en to-parallell til en tre-parallell skole med maksimal kapasitet på 630 elever. Tilbygget vil erstatte dagens administrasjonsbygg og midlertidige paviljong i skolegården. Skolegården og utomhusområdene får en kvalitetsheving med flere nye aktivitetselementer og ny beplantning.

Nytt tilbygg vil bli ny hovedatkomst for besøkende og ansatte som skal til administrasjonsarealene via plan 1. Besøkende ledes via vestibyle mot en trapp som forbinder alle etasjene og leder til administrasjonslokalene i plan 2. Plan 0 består av undervisningsarealer, tekniske rom og garderober, mens plan 1 består av primære undervisningslokaler. Klima, miljø og bærekraft har vært en prioritet ved valg av materialer og overflater i bygget.

Kunstbudsjettet er på 560 000 kroner og byggeprosessen en forventet ferdig i løpet av 2027.

Søknadsfrist er 22. april 2024. Søknad med kort beskrivelse av interesse for oppdraget og relevant erfaring, samt cv sendes christel.sverre@kunstbanken.no