Målsetting: Kunstbanken skal arbeide for økt bruk av – og kunnskap om – kunst i offentlige rom i Hedmark

Kunst gir innbyggerne gode omgivelser og styrker identitet og tilhørighet. Kunstbanken arbeider for at kunst skal bli en naturlig del av folks hverdag uavhengig av hvor i fylket du bor, og her spiller kunst i det offentlige rommet en stor rolle. En hedmarkings første møte med profesjonell kunst er ofte kunstprosjektet i barnehagen eller på skolen.

Kunstbanken ved RSU har en rådgivende funksjon for fylkeskommunale og kommunale saker knyttet til kunst i offentlige rom og arbeider med profesjonalisering av arbeidsprosessen i disse sakene. Statens regelverk for kunst i offentlige rom blir fulgt og deres fagorgan Kunst i offentlige rom (KORO) er den statlige rådgiveren og samarbeidspartneren.

For å oppfylle målsettingen om å arbeide for økt kunnskap om kunst i offentlige rom arrangerer Kunstbanken konferanser og møter både i egne lokaler og rundt om i kommunene.

Boka  Kunst tilstede presenterer kunstprosjekter i det offentlige rom i Hedmark. Den er initiert og skrevet av Brit Botheim, kunsthistoriker og tidligere seniorrådgiver i Kunstbanken Hedmark kunstsenter. Den kan kjøpes i Kunstbanken og i Gravdal bokhandel, eller bestilles fra Kunstbutikken.

Boka inneholder både faktainformasjon og et rikt bildemateriale over kunstprosjekter som er realisert fra 1977 til i dag. Den beskriver utsmykkingsordningens nasjonale bakgrunn og historie og har betraktninger over utviklingstrekk i en svært viktig del av det norske kunstpolitiske feltet. Våre nabolands ordninger og regelverk innen den offentlige kunsten er også beskrevet. Boken inneholder i tillegg intervjuer med forskjellige aktører innen kunst i offentlige rom i Hedmark fra produsent til mottaker.

Mye informasjon er ved dette gjort tilgjengelig og målet er at dokumentasjonen skal fungere som en informasjonsbank for kommuner/fylkeskommunen , kunstkonsulenter, kunstnere og ellers alle som interesserer seg for den offentlige kunsten.


Bildet viser Hans Martin Øiens verk Mellom himmel og jord, ferdigstilt på Jønsberg videregående skole i Stange 2014