Om offentlig kunst

Kunstnerisk utsmykking eller kunst i offentlige rom er billedkunst og kunsthåndverk satt inn i en arkitektonisk sammenheng. Staten, fylkeskommuner og mange kommuner har vedtatt forpliktende regelverk som sier at det skal avsettes en viss prosentsats, som regel inntil 2 %, til kunst i sine byggeprosjekter. Formålet med kunst i offentlige rom er at det skal berike og stimulere det offentlige miljøet. Det statlige forvaltningsorganet og faginstitusjonen er Kunst i offentlige rom (KORO), tidligere Utsmykkingsfondet. Hovedoppgaven er å sikre at flest mulig skal kunne oppleve kunst av høy kvalitet i offentlige inne- og uterom over hele landet.

I Hedmark har 21 av 22 kommuner vedtatt en ordning for avsetning av midler til kunst i sine offentlige rom og gjennomført kunstprosjekter. Siden etableringen av Utsmykkingsfondet i 1977 er det tilført over 160 slike prosjekter i fylket hvor fagutvalget Regionalt Samarbeidsutvalg for Utsmykking (RSU) har vært involvert.


Bildet viser Annika Oskarsson og Thomas Nordstrøms verk Flygare, ferdigstilt på Nord-Østerdal vg skole i 2015