Ung performance er et tilbud til barn og unge. Innhold og form på tilbudet varierer fra gang til gang – og i 2023 er programmet for barn og unge ekstra stort! Som for resten av performancefestivalen er temaet HISTORIER.

Fredag 20. oktober har vi eget program for skoleungdom. NB! Påmelding etter invitasjon! Fire kunstnere deltar med hver sin performance, inne i Kunstbanken og utendørs i nærområdet:

Maya Gordon

Hedda Roterud Amundsen

Kurt Johannessen

Stein Henningsen

 

Lørdag 21. oktober blir det mulighet for å leke seg med bevegelse og rom i Kunstbanken, gjerne barn og foreldre sammen. Alle kan delta uavhengig av forkunnskaper:

Verksted i skapende dans med KROM – Rom for dans

 

I festivalens jubileumsår er det stas å ha hele seks verksteder for ungdom invitert fra ulike skoler og folkehøgskoler. Verkstedene foregår i september og oktober, delvis ute i skolene og delvis i Kunstbanken:

Performanceverksted med Hedda Roterud Amundsen: To folkehøgskoler og to videregående skoler får besøk av kunstneren Hedda Roterud Amundsen, som leder et sekstimers performanceverksted.

Performanceverksted med Ann-Elin Lium: Innvandrerungdom ved Hamar katedralskole jobber sammen med fortelleren Ann-Elin Lium, og resultatet kan du se og lytte til under festivalen i Kunstbanken.