Regionalt Samarbeidsutvalg for Utsmykking (RSU) Hedmark
er et fagutvalg  med sete i Kunstbanken. Utvalget består av følgende medlemmer:

 • En representent for Norske Kunsthåndverkere Øst-Norge (NKØ) pt. Bodil Buchacz, leder
 • En representant for Bildende Kunstnere Hedmark (BKH) pt. Yngvild Fagerheim
 • En representant fra Arkitektforeningen  pt. Tone Fremming
 • Vara pt. Esther Helén Slagsvold
 • Sekretær: Christel Sverre, kunstfaglig medarbeider i Kunstbanken

RSUs oppgaver:

 • RSU tar initiativ til møter i Kunstbanken med kommuner som er i startfasen med nye kunstprosjekter for å gi dem råd og veiledning. RSU tar også initiativ til møter med nyoppnevnte og ferske kunstkonsulenter.
 • RSU hjelper oppdragsgiver med utlysing av konsulentoppdrag og legger fram forslag på kandidater.
 • RSU tar imot kunstplaner fra kommunene/fylkeskommunen for høringsuttalelse som en kvalitetssikring.
 • RSU tilbyr kommunene og kunstkonsulentene rådgiving og kan delta som en nøytral part i forbindelse med kunstprosjekter der det har oppstått problemer. RSU innkaller da alle parter til oppklaringsmøte.
 • RSUs arbeid er i praksis det samme som før KOROs nye retningslinjer trådte i kraft, men begrepene er forandret. Godkjenning er blitt til høringsuttalelse og utnevning av konsulenter er blitt til forslag.
 • Representantene i RSU skal sørge for at informasjon om arbeidet i kunstutvalget tilflytes de respektive fagorganisasjonene.
 • RSU skal sammen med Kunstbanken arbeide for å utvikle fagfeltet kunst i offentlige rom.

Bildet viser Izabela Żółcińskas verk The Glomma/The bodies of rivers, ferdigstilt på Nord-Østerdal vg skole i 2015. Foto: Urszula Tarasiewicz