«Historier. Verden er mer komplisert enn våre sannheter om den»

er et interdisiplinært kunst- og formidlingsprosjekt som gjennomføres i samarbeid mellom Kunstbanken senter for samtidskunst, Norge og Masovian Museet, Polen. Prosjektets tittel og tema handler om å forstå oss selv og vår tid, og utgangspunktet for samarbeidet er å utveksle polsk og norsk samtidskunst og erfaringer mellom de to institusjonene.

  • Alle
  • Kunstnere
  • Residenskunstnere
  • UP! Ung performance