Stange kommune bygger ny svømmehall med to basseng, et 25 m treningsbasseng og et 12 m basseng for opplæring/terapi.

På dagtid skal svømmehallen brukes av skolene i Ottestad. Planen er å ha åpent folkebad på noen kvelder og helg.

Bygget skal stå ferdig i november 2022

 

Kunstkonsulenten skal lede kunstutvalgets arbeid med ny kunst, utarbeide en kunstplan og koordinere kunstprosjektet.

 

Kunstbudsjett: 600.000,-

Kunstkonsulentbudsjett: 60.000,-

Oppstartsdato for kunstutvalget: Primo januar 2022

Søknadsfrist: 29.11.2021

 

Søknaden skal inneholde:

– en kort tekst om hvorfor du ønsker dette oppdraget

– relevant CV

– kontaktinformasjon

 

Spørsmål? Ta kontakt med Christel Sverre, OK Hedmark, Kunstbanken Hedmark Kunstsenter, for mer informasjon: christel.sverre@kunstbanken.no