Søknadsfrist 10. juni 2020.

Om byggeprosjektet:

Hoberg skole er en skole for 1. – 7. trinn i Stange kommune i Innlandet. Skolen som ble bygget i 1976, og utvidet i 1997, skal nå utvides med 1. byggetrinn for tilrettelegging for en 3-parallell barneskole. Prosjektet omfatter kun enkle tilpasninger av dagens utomhusarealer.

1. byggetrinn ferdigstilles 1. desember 2020, og forventes tatt i bruk fra nyttår 2021.

Fakta:

Byggherre: Stange kommune

Arkitekt: SBG Byggprosjekt, Dokka

Landskapsarkitekt: SBG Byggprosjekt, Dokka

Fremdriftsplan for kunstprosjektet:

Planlagt start for kunstprosjektet er i august 2020. Forventet ferdigstillelse primo 2021.

Kunstutvalget:

Kunstkonsulenten er rådgiver til kunstutvalget og skal i vareta det kunstfaglige arbeidet.

Kunstutvalget vil bestå av byggherre, evt. arkitekt/landskapsarkitekt, rektor og elevrepresentanter fra skolen, kulturkonsulent og kultursjef.

Kultursjefen er leder for kunstkomiteen.

Nøkkeloppgaver:

– Foreslå kunstner(e) til å utføre kunstprosjekt(ene) og formuler kunstplanen

– Samarbeide med kunstutvalget som ledes av kultursjefen

– Oppfølging av kunstprosjektets fremdrift inntil ferdigstillelse

Kvalifikasjoner:

– Kunstfaglig bakgrunn

– Erfaring med kunstprosjekter og prosjektledelse

– Gode samarbeids- og formidlingsevner

– Godt overblikk over kunstscenen og interesse for kunstens rolle i offentlige rom

Økonomisk ramme for kunstprosjektet:

Det er avsatt kroner 500 000 til kunstprosjektet inkl. honorar for kunstkonsulent (med timesats på kr. 676) og 5% til BKH-avgift.

Søknad og søknadsfrist:

Søknad med kort motivasjonstekst og CV sendes i PDF-format på e-post til: christel.sverre@kunstbanken.no

Søknadsfrist: 10.06.2020

 

For spørsmål om oppdraget kontakt Christel Sverre i Kunstbanken Hedmark Kunstsenter:

tlf. 97531816 /christel.sverre@kunstbanken.no