Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utlyser på vegne av Hedmark fylkeskommune oppdrag som kunstkonsulent ved Elverum videregående skole, Elverum. NB! Søknadsfrist 26. mai!

Hedmark fylkeskommune bygger nytt administrasjonsbygg med auditorium og  bibliotek ved Elverum videregående skole. I tillegg skal idrettshallen utvides med bl a ny gymsal, og deler av eksisterende bygningsmasse blir rehabilitert.  Kr 3 000 000 er avsatt til kunstprosjektet inkl. konsulenthonorar og 5 % kunstavgift. Oppstart september 2016, ferdigstillelse høst 2019.

Elverum videregående skole
er Hedmark fylkeskommunes nest største skole med ca 930 elever og 175 ansatte. Skolen ble opprinnelig oppført og tatt i bruk i 1974. I 2010 ble det bygd nye arealer for byggfag og tilbudet «Finn din vei», samme år ble også kantine- og kantinekjøkken rehabilitert.

Utomhusanlegg skal utvides med en ny parkeringsplass. For øvrig er det planlagt en oppgradering av hovedinngangen til skolen med noe parkmessig utførelse og «mykere» materialbruk.

Skolen har følgende utdanningsprogram

  • Studiespesialisering
  • Bygg og Anlegg
  • Design og håndverk
  • Elektro
  • Helse og oppvekst
  • Idrettsfag
  • Service og samferdsel
  • Teknikk og industriell produksjon
  • Påbygg
  • Finn din vei

Beskrivelse av bygget
Nybygg administrasjon får et eksteriør med store glassfelt i 1.etg. mot hovedatkomsten til skolen. Bygget er i 2 etg. og er kledd med platekledning som er dekket av en hud av horisontale trespiler i malmfuru. Innvendig skal det benyttes bjørkefiner, synlig limtrekonstruksjoner og tregulv.

Administrasjonsdelen skal ha systemvegger med mye glass.

Idrettshall skal kles med cortenstål som delvis er perforert foran vindusfelt. Innvendige overflater i hallene vil være i bjørkefinèr og trespilekledning. Innvendige overflater i undervisningsrom skal ha malte glatte overflater samt utstrakt bruk av glass mot korridorer og fellesarealer.

Øvrig bygningsmasse vil få mye glass/vindusarealer samt en kombinasjon av fibersementpalter og tre. Innvendig overflater blir en kombinasjon av systemvegger og glatte malte overflater.

Last ned utlysningstekst | plantegning  | PLAN 0 | PLAN 1 | PLAN 2

Kunstutvalget
Kunstutvalget vil foruten kunstkonsulent bestå av byggherrerepresentant, brukerrepresentant, to elevrepresentanter og arkitekt. Politisk oppnevnt representant for eier/ byggherre vil være leder av utvalget, byggets prosjektleder vil være sekretær.

Det vil ikke bli søkt KORO om støtte

Krav til søker
Kunstkonsulenten må ha relevant kunstfaglig kompetanse og erfaring med større kunstprosjekter. Han må kunne arbeide selvstendig og ha gode evner til samarbeid. Søker må kunne starte arbeidet rett etter tildeling av oppdrag.

Søknad med en kort motivasjonstekst og oppdatert CV, evt. link til hjemmeside sendes til post@kunstbanken.no Max 2 mb

Frist 26.mai

Spørsmål kan rettes til Bodil Buchacz, fungerende sekretær RSU Hedmark