Utlysning – prekvalifisering for konkurranse:

Invitasjon til å melde interesse for kunstprosjekt i to nye rundkjøringer på Skarnes i Sør-Odal

Sør-Odal kommune inviterer billedkunstnere og kunsthåndverkere til å melde interesse for å delta i konkurranse om et kunstprosjekt i to nye rundkjøringer i sentrum av Skarnes (se kart). Sør-Odal kommune ser det som viktig å skape gode uterom som en del av sentrumsutviklingen og har ambisjoner om å satse på kunstprosjekter som et vesentlig virkemiddel. Rundkjøringene vil derfor være det første av flere prosjekter i sentrum.

Rundkjøringene er en del av E16 og ligger i et område med blandet trafikk og mangfoldig aktivitet med bl.a. skole, idrettshall og bussterminal. Det innebærer at publikum ikke kun er bilister, men også gående og syklende. I tillegg kan mange betrakte kunsten som en del av utsikten fra bygninger i nærheten. Noen vil møte kunstverket daglig, andre vil være tilfeldige besøkende eller på hastig gjennomreise. Det betyr at ulike publikumsgrupper får vidt forskjellige fysiske forutsetninger for å oppleve kunsten.

  • Kunstutvalget ønsker å få frem et kunstprosjekt som kan fungere både for bilister, innenfor de rammene som kravene til trafikksikkerhet stiller, og for de øvrige publikumsgruppene – ikke minst alle elevene som naturlig vil ferdes i området.
  • Det er et mål at kunstprosjektet fremstår som et selvstendig og tydelig samtidsuttrykk med høy kunstnerisk kvalitet.
  • Begge rundkjøringene sees som ett prosjekt med samme utførende kunstner.
  • Kunstbudsjettet er i størrelsesorden kr. 1 500 000,-. Det er søkt KORO om tilskudd. Det er lagt ned fundament i grunnen og trukket frem strøm til lyssetting slik at dette ikke belaster kunstbudsjettet.
  • Konkurranseperioden vil være ca. mai-august, og ferdigstilling november 2018

Rundkjøringer er en særegen setting for kunstopplevelse. Det innebærer spesielle premisser for utvikling av et velfungerende kunstverk, og stiller store krav til utførende kunstner.

Kunstutvalget søker kunstnere som har forutsetninger for å hanskes med alle sider av et slikt prosjekt både teknisk og kunstnerisk, og som finner inspirasjon i å optimalisere og utfordre de mulighetene som ligger innenfor fastsatte rammer.

Interesserte kunstnere må sende inn en kort tekst som begrunner interessen for oppdraget og viser forståelse for oppgavens karakter, samt CV og dokumentasjon som viser kunstnerisk uttrykk og relevant erfaring. Kunstutvalget etterspør ikke ferdige utkast, men tar gjerne i mot enkle skisser som viser en idé. Det samlede materiale må ikke overstige 10 sider. Last ned utlysningstekst her. Last ned kart her

Materialet sendes digitalt til kommunens postmottak: postmottak@sor-odal.kommune.no med kopi til kunstutvalgets sekretær Henriette Eriksen: henriette.eriksen@sor-odal.kommune.no. Bruk gjerne dropbox eller onedrive ved tunge filer.

Merkes med: Rundkjøringer 17/514. Innsendelsesfrist: 6. april

Spørsmål kan stilles til:

Enhetsleder tenkisk Morten Andreassen: morten.andreassen@sor-odal.kommune.no

Kunstkonsulent Reidun Bull-Hansen: bullha@start.no

Les mer om Sør-Odal kommune her: https://no.wikipedia.org/wiki/Sør-Odal