Dokumentasjon og skisser, ferdigstilt kunstprosjekt av Pekka Stokke.