Anne Helga Henning om kunstprosjektet Hva drømmer skjelettene om når det er natt:

Prosess

Jeg hadde to treff med en gruppe elever på tvers av trinn som alle var glade i å tegne. Disse fikk tegne dyr med tusjpenner etter høyoppløselige prints. Oppgaven var å ta seg god tid og observere nøye alle detaljer. Neste oppgave var å tenke seg til hvordan skjelettet til dyret så ut. I dette arbeidet hadde de en rekke prints av ulike dyreskjelett som de kunne studere som inspirasjon. Også her tegnet de med tusj, og vektla detaljrikdom. Videre tok jeg tegningene av dyrene om fikk de printet opp i større kopier. Elevene fikk klippe opp og sette sammen disse kopiene til nye hybrider/fantasidyr. Disse arbeidene dannet grunnlaget for det ferdige kunstverket.

 

Kunstverket

Arbeidene til elevene fikk meg til å tenke på vår evne, og spesielt barns evne til å være observant og tilstede i det de opplever i den faktiske verden, samtidig som de også har en stor innbilningsevne. Innbilningsevnen er etter min erfaring med mange års prosjektering for barn, en viktig drivkraft i det å lære. Det går an for utenforstående å se kraften i elevenes innbilningsevne når vi ser hvordan de har jobbet med å tegne skjeletter. Gjennom tegningen kan vi se hvordan elevene har analysert seg fram til hvordan de tror at skjelettet er oppbygd. Hybridene er en lek med de tegningene de tegnet etter print. I barns lek endrer ting seg stadig. Det åpner opp for en fleksibilitet og en åpenhet rundt vår oppfattelse av verden. «Tenk om!» / «alt er mulig!». Hybridene er et bilde på nettopp det.

Min rolle var å skape en ramme for elevarbeidene og de kvalitetene de hadde. Jeg ønsket å ha en poetisk tilnærming til de, og valgte å sette de sammen til kollasjer av de analytiske dyre- og skjelett-tegningene sammen med de fantasifulle hybridene. Jeg valgte å sette det hele inn i en kontekst som handler om drøm. I drømmene kan alt skje, de er for meg et bilde på hvordan vårt indre og våre ytre liv smelter sammen, og viktigheten av at skolen ivaretar både vår rasjonelle analytiske side, så vel som den lekne og poetiske siden.

Pekka Stokke om Kunstprosjektet Superposisjon:

Mer info om Pekka Stokkes kunstprosjekt Superposisjon finner du på kunstnerens nettside.