Dokumentasjon av ferdigstilt kunstprosjekt av Pekka Stokke.