Overordnet idé for kunstprosjektet:
Kunstprosjektet – alle kunstverkene – skal uttrykke at alle og alt er mer enn du ser og videre skape undring om hvordan ting henger sammen og evt er mulig å skape. Det skal formidle et barnlig uttrykk og videre at det i huset bor barn og unge med nedsatt funksjonsevne.Det er viktig for brukerne at all kunsten speiler at disse barna har utfordringer ikke alle barn har. Kunsten skal som helhet si noe om mestringsbehov og mestringsønsker; «Alle er mer enn du ser»