Overordnet idé for kunstprosjektet:
Ringsaker kommunes intensjon med kunsten er at den skal bli en levende og naturlig del av bygget. «Glede, inspirasjon og kunnskapsgåter» er stikkord kunstutvalget i Ringsaker kommune har samlet seg om. Siden dette er en skole for hele bygda, inkludert bibliotek og flerbrukshall vil nye Brøttum skole framstå som en hovedarena for bygdas opplæring og kultur. Slik blir dette en svært viktig plass for kunst i offentlig rom. Kunsten vil være med på å gi bygget særpreg, egenart og identitet samt en estetisk tilleggsdimensjon. Prosjektet var todelt. 1. del ble ferdigstilt i 2014, 2.del i 2015.