Fra kunstplanen:
Det er bevisst brukt materialer og håndverkere fra Eidskog. Ideen med utsmykkingen er å gi bygget integritet og identitet med stedet og de kvaliteter området representerer.