Fra kunstplanen:
Vi ønsker å få tilført kunst som engasjerer og som kan være inspirert av de unike kulturhistoriske aspektene som Ener ungdomsskole er omkranset av.