Fra sluttrapporten:
Fagerlund skole er blitt et signalbygg for Ringsaker kommune, og kunstverkene er sterkt med på å bidra til dette. Utsmykkingene er blitt meget godt mottatt. Rektor rapporterer om fornøyde unger som tar amfiet i bruk slik vi hadde tenkt – og ikke tenkt, og om besøk langveisfra som forundrer seg over at så profesjonell kunst kan befinne seg på et sted som en landsens barneskole.