Overordnet idé for kunstprosjektet:
Kunsten bør ha en trivselsskapende og kommunikativ rolle i forhold til en brukergruppe som har levd et langt liv med ulik livserfaring. Siden dette er et sykehjem, ønsker vi at kunsten skal være sanselig, fargerik og visuell med tanke på stimulanse for den eldre brukergruppen. Det er en forutsetning at kunsten i størst mulig grad fokuserer på brukerne av bygget og knyttes til de deler av bygget som er allment tilgjengelig.