I kunstverkene er det tatt utgangspunkt i gamle skoleplansjer med naturvitenskapelige illustrasjoner.