Fra kunstplanen
Kunstprosjektet som helhet skal videreføre den generøsiteten som ligger i kulturhussatsingen.

Kunsten skal være av en slik karakter og omfang at den blir en attraksjon i seg selv. Kunsten skal altså ha en egenverdi på høyt kunstnerisk nivå og være tydelig tilstede i kulturhuset, bybildet og i brukernes bevissthet. Det er et mål at kunsten skal by på friksjon og gi kunstnerisk avkastning over tid.