Ruben H. Knutsen:
«Et viktig aspekt ved kunstprosjektet er at det blir skjult av snø store deler av vinteren og gradvis dukker frem til våren og i mildværs-perioder. Forhåpentligvis vil det anspore til aktivitet også da, med for eksempel å ‘lete, finne, gjemme’ osv.»

Objektene, på utearealets gang- og sykkelstier, refererer til innganger/områder og skal møte barna ‘på bakkenivå’. Objektenes formspråk er åpent, og skal gi rom til fabulering og egne konklusjoner.

Stange kommune bevilget kr 40 000 til hver av barnehagene Holmlund, Nordstad og Romedal til kunst. Prosjektene ble slått sammen etter råd fra RSU.