Fra kunstplanen:
«Utvalget ønsker at kunstprosjektet skal bidra til å skape gode opplevelser for ansatte, besøkende og elever i samspill med omgivelsene. Skolen har ofte besøk av skoleklasser, barnehager og andre grupper, og utvalget ønsker at kunsten skal bli et samlingspunkt, møteplass, et blikkfang og et visuelt kjennetegn på skolen».

Tema: Tradisjon – innovasjon – utvikling, bærekraft, grønn vei inn i framtida, gjenbruk og vekst