Det overordnede temaet for kunstprosjektene er stedsidentitet. Prosjektene har bidratt til nye opplevelser og nye omgivelser og tilført stedet ny mening. Kunstnerne med oppdrag for innendørs vegger og uteområder ble plukket ut etter prekvalifisering utlyst blant alle landets profesjonelle kunstnere For utsmykkingen av gulv i Storstua ble det invitert til lukket konkurranse.