Kunstutvalgets målsetting for kunstprosjektet:
Kunstutvalget ønsker et nytt samtidskunstprosjekt i den nye barnehagen på Lundbo. Barna er den viktigste målgruppen, og kunsten skal engasjere dem i ulike aldre. Kunstutvalget ser for seg et verk som barna kan leve seg inn i og som inspirerer til lek og fantasi.

Disse hvite formene er symboler fra fantasien. De tilhører det mystiske og drømmende universet jeg arbeider med å bygge opp, sier Ingrid Torvund. Kunstneren har lagt til rette for at barna kan arbeide videre med formene og slik lage sitt eget kunstprosjekt .