Utsmykkingskomiteen har i sitt valg av kunstnere tatt utgangspunkt i at kunsten skal gi elever, arbeidstakere og besøkende følelsen av tilhørighet, gjenkjennelse og identitet.