Barnehagen har tre avdelinger: Hakkespettene, Meisene og Spurveredet. Kunstprosjektet består av veivisere montert på portstolper. Motivene på veiviserne gjenspeiler navnet på avdelingene med meiser, hakkespetter og spurver.