Ønske fra brukerne av barnehagen var kunst som kan brukes, som kan lekes med og integreres i

lek. Stein og betong kan tåle hard bruk og krever lite vedlikehold, og utpekte seg som egnete materialer.

Skulpturen komplimenterer det moderne bygget som Nedre Tømte barnehage er. Skulpturen

har en overraskende myk overflate, som vil endre seg i takt med vær og temperatur. I tillegg

har den et uttrykk og et formspråk som skaper undring og assosiasjoner hos barna.

Gunn Harbitz jobber med stedspesifikke kunstprosjekter der stein fungerer som

hovedmateriale. I sine prosjekter låner Harbitz former fra naturen. Skulpturene kan beskrives

som forflytninger mellom natur og kultur, der bearbeidet overflate står i kontrast til

ubehandlet materiale.

– Skulpturen er laget av gabbro, en steinart som det finnes mye av i bakken her omkring. Derfor

føler jeg at skulpturen nå har kommet hjem, sier Harbitz