Fra kunstplanen:
Kunstutvalget ønsker at kunsten skal bidra til å skape identitet og tilhørighet ved å gjøre skolen synlig og spesiell i omgivelsene. Det kunstneriske uttrykket som velges skal signalisere en framtidsrettet tilhørighet som inspirerer med humor og estetikk.