Overordnet idé for kunstprosjektet:
• Kunst til Nord-Østerdal videregående skole og Tynset tannklinikk skal være tydelig og ha høy kunstnerisk kvalitet. Den skal gjenspeile Nord-Østerdalens identitet som en kreativ, innovativ og produktiv del av Hedmark fylke.
• Kunsten skal også kunne gi nye synsvinkler og nye tanker til brukerne av bygget
• Den skal også kunne berøre og engasjere følelsesmessig
• Kunsten skal kunne oppleves over tid og ikke bli utdatert etter få år