Kunstutvalget ønsker at kunsten skal underbygge en bevissthet om det menneskelige aspektet ved politiets arbeidsområder. Det legges vekt på det store spennet i virksomheten, herunder omsorg og menneskelige relasjoner, myndighet i fellesskapet og håndheving av loven, forebyggende arbeid og etterforskning.  Kunstutvalget ønsker at samtidskunsten skal åpne for refleksjon uavhengig av identitet og geografisk og kulturelt særpreg.