Barnehagen ønsket seg et kunstverk som barna kunne ta og klatre på – et stort kunstverk som ga mye til rommet. Verket spiller på navnet til barnehagen; «Revhiet», og nederst til høyre ligger det en liten rev og sover. Over reven svever sommerfugler, lopper, bier, humler og tusenben – som igjen viser til navnene på de ulike avdelingene i barnehagen. Hoveddelen av kunstverket er et stort, grønt tre som barna kan klatre på.