Kunstprosjektet Dyret, jeg er blitt til i samarbeid med elever fra 5. trinn. Elevene deltok i en workshop med kunstneren der de skulle tegne seg selv som dyr. Disse tegningene ble brukt som inspirasjon i arbeidet med skulpturene.