Pekka Stokke er lyskunstner og jobber med menneskelig persepsjon og sanser og deres forhold til lys. Han er opptatt av hvordan lys og projiserte strukturer kan forme og transformere fysiske realiteter og transcendere våre kategorier og mønster for avlesning av verden.

Skygger, refleks, materialer, farger, intensitet, variasjon over tid, overflate, refraksjon, fysiske omgivelser, naturlige elementer og naturlig lys er nøkkelord for lysets evne til å avsløre, skjule, transformere eller forsterke steder og rom.