Fra kunstplanen:
Det er ønskelig med et kunstprosjekt som går i retning av bruk og opplevelse, og som er synlig alle årstider og hele døgnet. Samtidig skal det være en symbolbærer for den urbane bygda gjennom valg av materialer som stein fra Skarnes.