Hamar kommune utlyste i 2010 en internasjonal konkurranse om kunstprosjekt for Stortorget. Ecosistema Urbano v/Lluís Sabadell Artiga ble kåret som vinnere av konkurransen, med prosjektet Onethousandsquare, som senere fikk navnet DreamHamar. Fra juryens begrunnelse:

«Juryen forstår Onethousandsquare som et todelt prosjekt der prosessen i seg selv er et kunstprosjekt, og det endelige resultatet/verket er det nye Stortorget. Juryen mener at prosjektet er svært interessant, ikke bare fordi det kan være en god planleggingsmetode, men fordi det følger opp Hamars tydelig uttalte idealer om åpenhet, aktiv medvirkning og demokratiske prosesser.» Les mer om kommunens prosess her.

DreamHamar var en deltakelses- og nettverksdesignprosess som tok sikte på å omforme Stortorget i Hamar. I løpet av 2011-2012 deltok innbyggerne i en kollektiv brainstorming-prosess som skulle bidra til å definere deres nye torg. Dette var en ny tilnærming til bygging av nye offentlige rom eller transformasjon av eksisterende. Prosessen besto blant annet av workshops, forelesninger, byhandlinger og bruk av ulike kommunikasjons- og deltakelsesverktøy. Prosjektet involverte ulike interessenter som skulle være en del av fellesskapet Dreamhamar. Skoleelever ble involvert gjennom Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Last ned dokumentasjonsbok.