Helga Bu; Værelger
3 elger av rubba stål montert på Rådhustaket. Elgene «snurrer» når det blåser. Belyst.
Paul Brand; Ståltårnet
Rødmalt konstruksjon av stål med innfeldte glass. Plassert mellom rådhus og stasjon som en stedsmarkør. Belyst.