Espen Dietrichson:
-Når man smykker ut en kirke, får man muligheten til å berøre evigheten. En kirke skal stå for bestandig, og derfor er det kanskje noe av det mest ærefulle man som kunstner kan få som oppgave. Det skulle være en oppstandelseskirke, og jeg ønsket å lage en utsmykning som var bygget opp til i seg  selv å være en lysende positiv kraft, bygd inn i arkitekturen.