Fra kunstplanen:
Kunsten skal være med på å skape identitet for stedet og de som er brukere av det. Den må derfor ha en god dialog med arkitekturen og nærområdet samtidig som den knekker ungdommens koder. Kunstutvalget har en ambisjon om å bringe verden inn til Våler og gi innbyggerne noe å være stolte av. Kunsten skal utfordre og peke framover uten å skape for stor utrygghet.

Motto for kunsten: Forankring/Utfordring