Kunstverket ved Ydalir skole er et materialbasert maleri. Verket er et abstrakt, geometrisk relieff av linjer og former som møtes og overlapper. Komposisjonen leder øyet opp mot den høye himlingen og følger retningen av trappen til andre etasje.

Verket er bygget opp av en rekke paneler av varierende størrelse. Komposisjonen strekker seg fra et panel til det neste, og fyller ut den store flaten i atriet. Det er med på å definere rommet og tilfører nerve og energi.

Denne delen av skolebygget er en gjennomfartsåre, som benyttes av elever, lærere og besøkende. Arbeidets størrelse og materialbruk har en signaleffekt som beskriver det tempoet man vil kunne oppleve i atriet.

Det abstrakte, assosiative uttrykket gir nær uendelig rom for opplevelser av verket. Fantasien stimuleres til å se sammenhenger, og det fungerer som et visuelt puslespill, hvor øyet forsøker å skape orden i flaten og forbindelser mellom formene.