OFFENTLIG KUNST I HEDMARK

Det er en kommunal og fylkeskommunal oppgave å finansiere og realisere kunst i egne bygg og offentlige rom, og i Hedmark har 21 av 22 kommuner vedtatt retningslinjer for gjennomføring av kunstprosjekter.

De regionale kunstsentrene yter tjenester og bistår med rådgivning og Kunstbanken Hedmark Kunstsenter har lang og bred erfaring innenfor området. Kunstbanken arrangerer også kurs og seminarer for kunstkonsulenter, kommuner og andre som har behov for faglig oppdatering og påfyll.

Kunstprosjektene i Hedmark blir dokumentert i et arkiv som er organisert etter årstall for ferdigstilling av det enkelte kunstprosjektet. Det går tilbake til 1980 og legges til fortløpende. For de fleste prosjekter finnes opplysninger om byggherre, kunstnere og kunstkonsulent, samt oppdragssum. Du kan søke direkte i arkivet via søkefeltet.