Skulptur / kunstprosjekt i forbindelse med 1000-årsjubileet i Våler

På oppdrag for Innlandet fylkeskommune utlyses oppgaven med å lage en skulptur/ kunstprosjekt i forbindelse med 1000 års jubileet i Våler.

Kong Olav Haraldson (Olav den hellige) besøkte Våler i 1022. Dette var en lokal hendelse som, gjennom de påfølgende begivenhetene rundt Olavs person og handlinger, knytter Våler til landets nasjonale historie. I 1031 ble Olav gjort til helgen av den katolske kirke og han ble senere kjent over store deler av Europa. Våler 1000 år markere denne historiske hendelsen og omfatter en rekke tiltak for å minnes, belyse og vise virkningen av kong Olavs besøk i Våler.

I forbindelse med markering vil Innlandet fylkeskommunen gi en gave til Våler i form av en skulptur som representerer historien om Olav den hellige, Olavskilden og Olavspila i Våler. Skulpturen/prosjektet ferdigstilles i juni 2024.

Dette er en Open Call/ søknad for å melde sin interesse for å utføre skulpturen/kunstprosjektet.

Etter Open Call og på grunnlag av annen innhenting av relevante kunstnere vil kunstkonsulent lage en anbefaling om hvilke kunstnere som skal inviteres til å konkurrere om oppdraget.

Søknaden skal inneholde

  • en kortfattet tekst som begrunner din interesse for dette oppdraget (maks 1/2 A4 sider)
  • bilder eller skisser av relevant kunstnerisk praksis, maks 5 bilder
  • oppdatert CV
  • søknaden skal kun bestå av digitalt materiale, vedleggene skal være i pdf eller jpg. Total størrelse på vedleggene: 20 MB
  • søknaden sendes til: mailind.solvind@gmail.com og bjorn.westad@innlandetfylke.no
  • søknadsfrist 9. januar 2023

Spørsmål om søknadsprosessen eller oppdraget kan rettes til:

Mailind Solvind Mjøen, Kunstkonsulent,

Epost: mailind.solvind@gmail.com

Bjørn Westad, seniorrådgiver Innlandet fylkeskommune

Epost: bjorn.westad@innlandetfylke.no

Tlf: 95 21 31 57