Søknadsfrist: 7. juni 2019 Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utlyser på vegne av Hamar kommune konsulentoppdrag for Lunden skole. Prosjektbudsjett: 1 200 000

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter utlyser

på vegne av Hamar kommune engasjement som

kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder ved Lunden skole

 

Byggherre er Hamar kommune og arkitekt er Pir 2.

Kunstbudsjett er på 1,2 mill. Det kan eventuelt søkes om ytterligere midlene fra Lokalsamfunnsordningen i KORO.Konsulenthonorar etter KOROs konsulentsats

 

Lunden skole har 210 elever og ligger i Vang, ca 10 km fra Hamar sentrum. Omgivelsene er landlige og skolen har flotte uteområder.

Det bygges nå nytt skolebygg og idrettshall på til sammen ca 3.000 m2. I tillegg skal ca 1.500 m2 rehabiliteres.

Byggingen startet i mars, og nybyggene skal være ferdige til skolestart 2020. Hele anlegget inkludert rehabilitering ferdigstilles årsskiftet 2020/21.

Visjon for kunstprosjektet: Kunst som appellerer til barn

 

Oppstart kunstprosjekt:       August/september 2019

Avslutning kunstprosjekt:    Årsskiftet 2020/21

 

Vi søker en kunstkonsulent med relevant kunstfaglig kompetanse og erfaring i å gjennomføre kunstprosjekter. En som er godt orientert i samtidskunst, kan skape entusiasme, er lydhør for andres meninger og som evner å drive en sak framover.

 

For ytterligere spørsmål kontakt rådgiver Randi Kongsli, Hamar kommune, randi.kongsli@hamar.kommune.no eller kurator Christel Sverre, Kunstbanken, christel.sverre@kunstbanken.no

Send en søknad med CV og en kort beskrivelse av din motivasjon for å søke til christel.sverre@kunstbanken.no

Søknadene vil bli vurdert av Hamar kommune, kulturkontoret i samarbeid med Fagutvalg for offentlig kunst Hedmark (tidligere RSU, Hedmark).

Søknadsfrist: 7. juni 2019